หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
 
พช 0023.5/ว 155 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ e-Government Procurement : e-GP  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0233.4/ว 154 ขอให้ยึดถือและปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 153 ขอความอนุเคาะห์ประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 156 แนวทางการประเมินคุณภาพผุ้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และการประเมินความสามารถด้านการอ่านของผู้เรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 157 การคัดเลือกยุวกาชาดดีเด่นโล่พระราชทานฯ ปี 2563  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช0023.1/ว158 แจ้งกำหนดการสอบกลางภาคโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัด  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 159 การสำรวจข้อมูลการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา  [ 28 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1088 การประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 147 ขอประสานงานดำเนินกิจกรรมคัดกรองโรคติดเชื่อไวรัสตับอักเสบ ซี ในพนักงานคัดแยกขยะ ของ อปท. ทั่วประเทศ  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1099,1100 1-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 1099,1100 2-แนวทางปฏิบัติในการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
พช 0023.3/ว 148 โครงฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดการระบบสารสนเทศของ อปท. เพื่อเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ e -Plan - eMENSCR ปีงบประมาณ พ.ส. 2563  [ 27 ก.พ. 2563 ]    
 
  (1)     2      3      4     ....หน้าสุดท้าย >> 471
 
 
" เทศบาลตำบลพุเตยเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน "
วิสัยทัศน์ เทศบาลตำบลพุเตย
 
 
 
เทศบาลตำบลพุเตย
 
 
 
 
 
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 056-797-650
เทศบาลตำบลพุเตย อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 67180
โทร : 056-797-650 โทรสาร : 056-797-678
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551 ตามพระราชบัญญัติสงวนลิขสิทธิ์ 2537 เทศบาลตำบลพุเตย
จำนวนผู้เข้าชม 16,555 เริ่มนับ 17 ม.ค. 2563 จัดทำโดย : NAXsolution.com
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบบายความคุ้มครอง | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัย | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser ที่รองรับ IE9/firefox3.5/Chrome/safari4/Opera10