หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
เทศบาลตำบลพุเตย
อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์
 
นางจินตนา ทองใจสด
นายกเทศมนตรีตำบลพุเตย
กิจกรรม
 
 
  หมวดข่าว : ข่าวกิจกรรม ค้นหาหมวดข่าว :
 


 
ประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อฯ [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 6
 


 
ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 [ 23 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 9
 
 
     


 
อบรมป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 [ 13 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 63
 


 
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบ 63\' [ 12 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 65
 
 
     


 
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันไวรัส COVID-19 [ 12 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 106
 


 
การประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพุเตย ครั้งที่ 3/2563 [ 4 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 94
 
 
     


 
การประชุมคณะทำงานตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) [ 3 มี.ค. 2563 ]  
อ่าน: 94
 


 
จัดทำหนังสือสารคดีท่องเที่ยวชุมชน(เชิงเรียนรู้) ทต.พุเตย [ 29 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 90
 
 
     


 
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลสนามไชย [ 29 ก.พ. 2563 ]  
อ่าน: 69